Tåreplugger (punktal okkulosjon)

OASIS Medical silikon plugger designet for å settes inn i punctal åpningen for å kontrollere tåreavløp gjennom canaliculus. Hver punctal plugg er støpt av medisinsk silikon.

Bruksanvisning for Soft Plug Silikon Punctal Plugs her:

OASIS Medical silikon pluggene har en tynn hodedel designet for å forbli utenfor punktum og hvile på øyelokket. Den sentrale akseldelen av pluggen har en mindre diameter enn hodedelen og er utformet for å passe gjennom punctal åpningen. Nesepartiet av pluggen har en større diameter som er designet for å passe inn i kanalplanet for å holde pluggen nede i punctal åpningen. Soft Plug® Punctal Plug er tilgjengelige i to typer:

  1. Den originale soft pluggen med et lukket neseparti som blokkerer gjennomstrømning i punctal åpningen. Leveres i 5 forskjellige diameter fra 0,4 – 0,8.
  2. Flow Control soft plugg 2 pk med en åpning gjennom nesepartiet som tillater redusert gjennomstrømning i punctal åpningen. Leveres i 3 forskjellige diametre fra 0,6 – 0,8.

OASIS Medical Extended Duration med en kortvarig og selvoppløselig plugg som forsvinner etter ca 90 dager. Disse pluggene settes inn gjennom punctal åpningen i canaliculus for å blokkere tåreavløp gjennom det lacrimale drenerings systemet. De er tilgjengelige i 4 diametre fra 0,2 – 0,5. Pluggene leveres sterile, to plugger per pakke, slik at en plugg kan plasseres i hver canaliculus. Etter utløpt varighet på de absorberbare pluggene settes det ofte permanente intrakanalikulære (Soft Plug® Punctal Plug) silikon plugger som er designet for å forbli i canaliculum på ubestemt tid.

Oasis Medical Extended Duration har i tillegg fått utvidet varighet på ca 180 dager. Disse er tilgjengelige i 3 diametre fra 0,3 – 0,5. De leveres sterile og 2 plugger per pakke, slik at en plugg kan plasseres i hver canaliculus. Etter utløpt varighet på de absorberbare pluggene settes det ofte inn permanente intrakanalikulære (Soft Plug® Punctal Plug) silikon plugger som er designet for å forbli i canaliculum på ubestemt tid

FORM FIT er virkelig en god løsning for de sensitive pasientene med store punkta med diameter fra 0,3 – 1,0.

Dette er en velfungerende plugg for sykehus, leger, øyeleger og Optikere som ikke vet pasientens størrelse på punkta. Passer også for de som ikke ønsker å holde stort lager på mange forskjellige plugger og størrelser. Når Form Fit er satt inn vil den ekspandere «hydrere» i canaliculus innen 10 minutter. En metode som blir brukt for å se om Form Fit pluggen fortsatt er der er å bruke fluorescein farging på øyet. Dette fungerer utmerket. (se om fluorescein forsvinner ned i punkta eller ikke).

Hvordan det fungerer: Se FormFit video her:

FORM FIT er laget av et hydrogel-materiale som ekspanderer til et mykt, bøyelig, gelatinøst materiale når det kommer i kontakt med tårefilmen. Det tar omtrent 10 minutter før pluggen blir fullstendig hydrert. Det er ikke behov for et ankring system på enden av pluggen. Dette øker pasient komforten kraftig og reduserer følelsen av fremmed legemer. Passer alle pasienter fra diametre 0,3 – 1,0.

 

Se flere Oasis Medical illusjons videoer her: