QUANTEL-MEDICAL

 

Medisinsk teknisk IPL & diagnostikk behandling av tørre øyne syndrom. Etablert i 1993, Quantel Medical er et full eiet datterselskap av Lumibird Group. Kjerne aktivitetene er utvikling, produksjon og kommersialisering av innovative løsninger innen medisinsk lasere og ultralyd teknologi. Presentert i over 110 land, enten direkte eller gjennom distributører, har Quantel Medical blitt en verdensleder innen øyet. Vi tar hensyn til øyelegens behov for å diagnostisere og behandle pasienter berørt av de fire hovedårsakene til blindhet: katarakt, glaukom, diabetisk retinopati og makula degenerasjon. Siden 2018 tilbyr Quantel Medical også et komplett utvalg av behandling og diagnose av tørre øyne syndromet.  Etter oppkjøpet av ECM medisinsk virksomhet har Quantel Medical også inntatt markedet for generelle ultralyd systemer for punkt-of-care, musculoskeletal og diverse andre medisinske spesialiteter.

Medical lasers, ultrasound solutions and treatment of dry eye syndrome. Created in 1993, Quantel Medical is a fully owned subsidiary of the Lumibird Group. Its core activities are the development, manufacturing and commercialization of innovative solutions in medical lasers and ultrasound technologies. Present in over 110 countries either direct or through distributors, Quantel Medical has become a world leader in the ophthalmic field. We address the needs of ophthalmologists to diagnose and treat patients affected by the four major causes of blindness: cataract, glaucoma, diabetic retinopathy and macular degeneration. Since 2018, Quantel Medical also offers a complete range of diagnosis and treatment of the dry eye syndrome. With the acquisition of the ECM medical business, Quantel Medical has also entered into the market of general ultrasound systems for point-of-care, musculoskeletal and various other medical specialties.

www.quantel-medical.com