Oculocin Propo øyedråper

Dette er et natur basert produkt som kan være nyttig for behandling av blepharitis, kronisk konjunktivitt og tørre øyne uten antibiotika. De sterile øyedråpene er konserveringsfrie.

Disse øyedråpene inneholder ingredienser som har blitt brukt i århundrer over hele verden for forskjellige helseproblemer, og i disse øyedråpene spiller de en viktig rolle i beskyttelsen og synkskomforten til øyets overflaten. Den smørende ingrediensen Glyserin hjelper til med å balansere lipid i ocular overflate og beskytter den mot uttørking. Oculocin Propo har en naturlig effekt for oppfriskning av røde, irriterte og tørre øyne.

 • Umiddelbar virkning
 • Smøring
 • vasking
 • Økt synkomfort
 • Øyebeskyttelse
 • Økt visus (synsskarphet)
 • Lindring
 • Restitusjon

 

De sterile øyedråpene er konserveringsfrie, fosfatfrie og pH-nøytrale og meget godt egnet for kontaktlinsebrukere. Det er brukt for å lindre, behandle tørre og irriterte øyne. Den inneholder naturlige ekstrakter av tre kjente ingredienser:

 • Aloe vera
 • Propolis
 • Kamille

 

Oculocin Propo er en øyedråpe som hjelper mot betennelse, stressede, røde, irriterte og tørre øyne.

 • Egnet for kontaktlinsebrukere.

For best effekter anbefales det å vente i 2 minutter etter innføring av dråpene før du tar på kontaktlinser.

 

 

Beskrivelse

BRUKSANVISNING:
Drypp 1-2 dråper på hvert øye. Den forseglede ampullen 0,5ml anbefales kun til engangsbruk.
Kast innen 24 timer etter at ampullen er åpnet. 10ml flaske anbefalt for langtidsbruk og max 90 dager etter åpnet flaske.
Det er trygt å bruke så ofte som nødvendig. Uten konserveringsmidler.

Meget godt egnet før bruk av kontaktlinser:
For best effekter anbefales det å vente i 2 minutter etter at dråpene er tilsatt før kontaktlinser settes inn.
Leveres i 0,5x10ml ampuller eller 10ml flasker.

FORHOLDSREGLER:
Anbefalt bruk av tåresubstitutt:
Korttids bruk for uregelmessig drypping anbefales 0,5x10ml ampuller disse dryppes max 24 timer etter åpning av ampullen.
Langtids bruk 10ml flaske for regelmessig drypping og max 90 dager etter første åpning av flasken.

 • Ikke berør noen overflate med dropperen åpen for å unngå forurensning.
 • Ikke svelg. Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Ikke bruk i tilfelle allergi mot noen av ingrediensene i øyedråpene.
 • Oppbevares ved høyst 30 ° C.
 • Ikke frys.
 • Ikke bruk hvis partikler er synlige i løsningen.
 • Ikke bruk hvis dropperen er skadet eller lekker.
 • Bruk ikke etter utløpsdatoen som er angitt på esken og dropperen etter EXP.
 • Gyldig til den siste dagen i den angitte måneden.
 • Søk legehjelp hvis øyeirritasjon oppstår.
 • Følg alle instruksjonene på pakken og i informasjonen for brukeren eller bruk som anvist av legen din.
 • Medisinsk enhet.